Резултати за: Steve Jobs

Apple харчи повече от всякога

Apple харчи повече от всякога за научноизследователска и развойна дейност, за да изпълни „Доктрината на Стив Джобс“

Нов доклад посочва, че Apple е изразходвала 4,2 милиарда долара за изследователска и развойна дейност през тримесечието, завършващо през юни, което е ...

Call Now Button